Comunicat de presă


Comunicat de presă privind numărul de alegători înscriși în listele electorale permanente
 

 

 

 

  Autoritatea Electorală Permanentă reamintește faptul că, potrivit art. 26 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral. Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite, potrivit mențiunilor din actele de identitate emise de statul român. Lista unităților administrativ-teritoriale cu numărul de alegători aferent poate fi consultată accesând acest link.                         Direcția comunicare și relații  externe 25.04.2014
Alte articole: