Comunicat de presă


Comunicat de presă referitor la adoptarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 8/2014 pentru aprobarea normelor privind constituirea și restituirea depozitelor la funcția de deputat sau de senator la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014
 

 

    Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 25 mai 2014, depozitele candidaţilor vor putea fi depuse în contul colector special, nepurtător de dobândă, numit „Cont Colector AEP Alegeri Parlamentare” la CEC Bank, Unitatea Pilot Victoria cu numărul: RO63CECEB50433RON2092670. Depozitele candidaţilor la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat vor putea fi depuse în contul menţionat, în numerar sau prin virament,  la orice agenţie CEC Bank din ţară. Valoarea depozitului pentru fiecare candidat este de 5 salarii minime brute pe ţară. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 850 lei lunar. Prin urmare, valoarea depozitului pentru fiecare candidat la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014 este de 4250 lei. La fiecare depunere efectuată, plătitorii vor furniza următoarele date: a)     numele și prenumele candidatului pentru care se constituie depozitul; b)      codul numeric personal al candidatului; c)      partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a propus candidatul. În cazul alianțelor politice sau electorale se indică membrul alianței care a propus candidatul, iar în cazul candidaților independenți se trece mențiunea „candidat independent”; d)     numărul circumscripției și județul; e)     numărul colegiului pentru Camera Deputaților respectiv pentru Senat; f)      candidatul independent, în plus față de elementele prevăzute la lit. a) - e), va preciza și numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei împuternicite de acesta să solicite restituirea depozitului în caz de deces. În situaţia depunerilor individuale, datele de mai sus vor fi înscrise în formularul de depunere numerar. În situaţia depunerilor efectuate pe bază de tabel (de exemplu, reprezentantul partidului), informaţiile de mai sus vor fi cuprinse într-un tabel nominal înregistrat la partidul politic şi se vor elibera chitanţe individuale. Încasările prin virament se vor efectua numai individual (pentru câte un singur candidat) în baza ordinului de plată pe care emitentul va menţiona, suplimentar faţă de informaţiile de mai sus, următoarele date: Beneficiar: Autoritatea Electorală Permanentă Cod fiscal: 16460641 Suma: 4250 lei Cont: RO63CECEB50433RON2092670 Banca: CEC BANK, Unitatea Pilot Victoria   Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 8/2014 pentru aprobarea normelor privind constituirea și restituirea depozitelor candidaților la funcția de deputat sau de senator la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din data de 16 aprilie 2014. (Hotărârea poate fi vizualizată aici)       16.04.2014
Alte articole: