Comunicat de presă


Comunicat de presă privind realizarea unor acțiuni din perioada electorală a alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților și Senat

 

    Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează faptul că Guvernul a stabilit ziua de 25 mai 2014 ca dată a alegerilor parțiale pentru Camera Deputaților și Senat în următoarele colegii uninominale:
  1. I.                Camera Deputaților
a)               Colegiul uninominal nr.9 – Circumscripția electorală nr.18 – județul Galați; b)              Colegiul uninominal nr.3 – Circumscripția electorală nr.22 – județul Hunedoara; c)               Colegiul uninominal nr.4 – Circumscripția electorală nr.25 – județul Ilfov; d)              Colegiul uninominal nr.2 – Circumscripția electorală nr.32 – județul Satu Mare; e)               Colegiul uninominal nr.3 – Circumscripția electorală nr.37 – județul Timiș.  
  1. II.              Senat
a)     Colegiul uninominal nr.2 – Circumscripția electorală nr.20 – județul Gorj; b)     Colegiul uninominal nr.8 – Circumscripția electorală nr.42 – municipiul București; c)     Colegiul uninominal nr.7 – Circumscripția electorală nr.42 – municipiul București; Potrivit programului calendaristic adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 203/21.03.2014, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți care participă la alegeri pot formula solicitări către conducerea serviciilor publice de radio și televiziune în vederea acordării timpilor de antenă până cel târziu la data de 11 aprilie 2014. Constituirea Biroului Electoral Central, format din președintele AEP, doamna Ana Maria Pătru și vicepreședinții AEP, domnii Marian Muhuleț și Dan Vlaicu, va avea loc la data de 11 aprilie 2014. Totodată, în termen de o zi de la constituirea Biroului Electoral Central va fi adoptat regulamentul de organizare și funcționare, obligatoriu pentru toate birourile electorale. Protocolul de constituire a alianțelor electorale poate fi depus de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale sau alianțele politice asociate la nivel național, cel mai târziu la data de 13 aprilie 2014, la Biroul Electoral Central.               Direcția comunicare și relații externe 09.04.2014
Alte articole: