Comunicat de presăComunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile parțiale din data de 5 noiembrie 2017
      Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că la data de 31 octombrie 2017 va avea loc tragerea la sorți computerizată prin care instituția noastră va desemna președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile parțiale care vor avea loc pe 5 noiembrie 2017 și locțiitorii acestora. Potrivit legislației electorale în vigoare, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunțată cu cel puțin 24 de ore înainte, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean sau al municipiului București, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe funcții, dintre persoanele înscrise în Corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Precizăm că tragerea la sorți computerizată va avea loc în prezența președinților birourilor electorale de circumscripție, iar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora. În Anexă se regăsește programarea ședințelor publice pentru tragerea la sorți a președinților birourilor electorale și a locțiitorilor acestora.   Direcția comunicare și relații externe 30.10.2017
Alte articole: