Comunicat de presă

 

Referitor la  adoptarea de către Guvernul României a hotărârilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

 

 

Guvernul României a adoptat o serie de acte normative privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, respectiv:

  1. Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale;
  2. Hotărârea pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017;
  3. Hotărârea privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017;
  4. Hotărârea privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017.

Precizăm că, potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, concomitent cu data alegerilor, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii şi desfășurării în bune condiții a alegerilor locale şi măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale.

 

Direcția comunicare și relații externe

02.10.2017