Comunicat de presăComunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de instrucțiuni privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străine și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat proiectul de instrucțiuni privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străine și a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017, în scopul sprijinirii organizațiilor neguvernamentale, reprezentanților mass-mediei, precum și a organismelor electorale implicate. Instrucțiunile prevăd, în principal, următoarele:
  • stabilirea procedurii de acreditare la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, a observatorilor străini și a delegaților mass-mediei străine, respectiv a observatorilor interni și a delegaților partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare;
  • reprezentanții mass-mediei române au acces în secția de votare în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist;
  • stabilirea modelului cererii de acreditare a observatorilor interni la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 – se propune, totodată, ca cererea să poată fi transmisă prin poștă, fax sau e-mail;
  • stabilirea modelului declarației pe propria răspundere;
  • stabilirea modelelor documentelor de acreditare emise de către birourile electorale.
Proiectul de instrucțiuni a fost publicat la data de 29 septembrie 2017 pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Legislație electorală – Transparență decizională și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/ Observațiile și propunerile privind proiectul de instrucțiuni pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 5 octombrie 2017. Direcția comunicare și relații externe 02.10.2017
Alte articole: