Comunicat de presăComunicat de presă referitor la elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017
  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat următoarele proiecte de acte normative privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017:
  1. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale;
  2. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017;
  3. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017;
  4. proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017.
Precizăm că, potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, concomitent cu data alegerilor, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Autorităţii Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii şi desfășurării în bune condiții a alegerilor locale şi măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfășurări a alegerilor locale. Potrivit art. 10 alin. (1) din legea menționată, ziua alegerilor este duminica, aceasta fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului cu cel puțin 75 de zile înaintea votării. De asemenea, art. 10 alin. (2) prevede că, în cazul unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 35 de zile înaintea votării. Proiectele de acte normative au fost publicate la data de 14 septembrie 2017 pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Legislație electorală – Transparență decizională și pot fi consultate accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala/ Observațiile și propunerile privind proiectele de acte normative menționate pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 18 septembrie 2017.   Direcția comunicare și relații externe 14.09.2017
Alte articole: