Comunicat de presă


Comunicat de presă privind instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea referendumului local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017
  Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a lansat în dezbatere publică  proiectul de instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea referendumului local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017. Proiectul urmărește îndrumarea autorităților locale și a organismelor electorale cu atribuții în materia organizării referendumului local referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanați județului Olt, din data de 15 octombrie 2017, după cum urmează:
  • se stabilește că, pentru referendumul local pentru modificarea denumirii județului Olt, se înființează Biroul electoral de circumscripție județeană Olt și birouri electorale ale secțiilor de votare, în condițiile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • se indică legislația aplicabilă în materia secțiilor de votare; astfel, referendumul local privind modificarea denumirii județului Olt se desfăşoară în secţiile de votare organizate şi numerotate potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
  • desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru referendumul local se realizează din rândul experților electorali cu domiciliul sau reședința în județul Olt;
  • se stabilesc modelele listelor electorale, respectiv modelul listei electorale permanente, precum şi modelul listei electorale suplimentare care vor fi utilizate la referendumul local, potrivit anexelor nr. 1-2;
  • se stabilesc modelele ștampilelor electorale, respectiv modelul ştampilei Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Olt, modelele ștampilelor de control ale secțiilor de votare și modelul ștampilei cu mențiunea „Votat” , potrivit anexelor nr. 3-5;
  • se stabilește modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la referendumul local privind modificarea denumirii județului Olt din data de 15 octombrie 2017, potrivit anexei nr. 6;
  • confecţionarea ştampilelor electorale, a timbrelor autocolante şi a buletinelor de vot, tipărirea tipizatelor de pe lista electorală permanentă și suplimentară şi a proceselor-verbale privind rezultatele referendumului local, transportul şi distribuirea materialelor necesare votării, precum şi paza necesară se va asigura prin grija Consiliului Judeţean Olt, cu sprijinul primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Olt;
  • pentru dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate pentru referendumul local privind modificarea denumirii județului Olt din data de 15 octombrie 2017, primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Olt vor utiliza cabinele și urnele de vot recuperate de la scrutinele anterioare şi aflate în stare de funcţionare;
  • arhivarea materialelor utilizate în referendumul local organizat la nivelul județului Olt în data de 15 octombrie 2017 se realizează cu aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 947/2004 privind stabilirea duratei şi condiţiilor de păstrare a materialelor necesare votării;
  • Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Olt va transmite procesele-verbale privind rezultatele referendumului local, în copie certificată către prefectul judeţului Olt şi Consiliul Judeţean Olt.
Precizăm că proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 30.08.2017 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”, accesând următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2017/08/Instructiuni-referendum-judetean.pdf Observaţiile şi propunerile privind acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 04.09.2017. Direcția comunicare și relații externe 31.08.2017  
Alte articole: