Comunicat de presăComunicat de presă referitor la inițierea unui proiect de lege privind aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) și la Rețeaua de competențe electorale francofone (RECEF)
    referitor la inițierea unui proiect de lege privind aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la  Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) și la Rețeaua de competențe electorale francofone (RECEF)   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a inițiat și supune spre consultare preliminară interinstituțională proiectul de lege privind aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a AEP ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) și la Rețeaua de competențe electorale francofone  (RECEF), precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Menționăm că AEP, ca autoritate centrală în materie electorală, are dreptul de a se afilia la organisme internaționale cu profil electoral și implicit de a dobândi calitatea de membru cu drepturi depline al acestora. În virtutea acestei prerogative legale, instituția a aderat la Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB), în octombrie 2013, precum și la Rețeaua de competențe electorale francofone (RECEF), în mai 2016. În calitate de membru cu drepturi depline al celor două organizații, AEP are obligația de a plăti cotizații anuale în cuantum de 10.000 de dolari (USD), respectiv 1.500 de euro (EUR), pentru acest demers fiind necesar un cadru legal prin care instituția să fie abilitată să  efectueze aceste plăți din bugetul propriu. Proiectul de act normativ menționat propune următoarele: - aprobarea plății cotizaţiei ce revine Autorităţii Electorale Permanente, în calitate de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB), în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 de dolari/an; - aprobarea plății cotizaţiei anuale ce revine Autorităţii Electorale Permanente, în calitate de membru cu drepturi depline al Rețelei de competențe electorale francofone (RECEF), în limita echivalentului în lei al sumei de 1.500 de euro/an; - completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 punctul II din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare. Acest proiect de act normativ a fost publicat în data de 17 august 2017 pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea ”Legislație electorală – Transparență decizională” și poate fi consultat accesând următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro până la data de 1 septembrie 2017. Direcția comunicare și relații externe 17.08.2017
Alte articole: