Comunicat de presăComunicat de presă privind încheierea lucrărilor celei de-a treia Conferințe internaționale a Autorității Electorale Permanente (6 – 7 octombrie 2016)
  Astăzi s-au încheiat lucrările celei de-a treia Conferințe internaționale a Autorității Electorale Permanente (AEP), cu tema ”Modernizarea proceselor electorale”. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai organismelor de management electoral din zece ţări, precum şi ai unor organizaţii internaţionale cu activitate remarcabilă în domeniul electoral, precum Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (International IDEA), Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) şi Centrul Internaţional pentru Studii Parlamentare (ICPS). De asemenea, la Conferință au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Institutului European din România, precum şi membri ai unor organizații neguvernamentale care activează în domeniul electoral. În discursul de încheiere, Secretarul General al AEP, Tiberiu Csaba Kovacs, a punctat principalele repere care trasează direcțiile în domeniul modernizării proceselor electorale: - existența unui cadru legislativ favorabil, care să reglementeze punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe tehnologiile informatice, raportat la standardele internaționale și bunele practici existente în domeniul electoral; - o viziune imparțială și neutră în promovarea implementării noilor tehnologii în alegeri din partea tuturor actorilor: organisme de management electoral, media (inclusiv social media), societatea civilă și alte instituții implicate în organizarea procesului electoral; - testarea în cadrul unor proiecte pilot a tehnologiilor propuse spre implementare, pentru a preîntâmpina riscurile introducerii lor; - instituții puternice, care să gestioneze și să implementeze soluțiile bazate pe noi tehnologii. Concluzia general acceptată de către toți participanții a fost că testul final al oricărui proces electoral este încrederea și conștientizarea alegătorilor și competitorilor electorali cu privire la faptul că acesta se desfășoară corect și transparent. Totodată, s-a arătat că, pentru a trece testul, se impune ca organismele de management electoral să dispună de un mandat clar și de suficiente resurse pentru a gestiona și monitoriza procesul electoral.   Direcția comunicare și relații externe 07.10.2016
Alte articole: