Comunicat de presăComunicat de presă privind acreditarea observatorilor și a reprezentanților mass-media la alegerile parlamentare din anul 2016
  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a adoptat Hotărârea nr. 34/2016 privind procedura de acreditare, precum şi pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. Acest act normativ poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea „Legislație Electorală”, rubrica „Alegeri parlamentare”. Acreditarea observatorilor interni:
  • Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la AEP o cerere, conform modelului prevăzut în ANEXA 1, însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor.
  • Documentele pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii.
  • În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile legale documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în ANEXA 2.
Acreditarea reprezentanţilor instituţiilor mass-media româneşti:
  • Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei alegerilor, instituţia mass-media interesată trebuie să depună la AEP o cerere, conform modelului prevăzut în ANEXA 3, însoţită de documente din care să rezulte faptul că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media.
  • Documentele pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorităţii.
  • În cel mult 3 zile de la data înregistrării cererii, AEP eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile legale documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în ANEXA 4.
Precizăm că, pe baza documentului de acreditare emis de către AEP, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică. Menționăm că asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti, acreditate de către AEP, au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii şi reprezentanţii lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. Hotărârea AEP stabilește că observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza acestor ecusoane, însoţite de actul de identitate. Acreditarea observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine:
  • Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine.
  • Cererea poate fi transmisă prin fax, poştă sau e-mail ori poate fi depusă la registratura Autorităţii.
  • Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut în ANEXA 7.
Precizăm că observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către AEP, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate. Atașat aveți în format editabil cele șapte anexe care fac parte integrantă din Hotărârea AEP nr. 34/2006, după cum urmează: ANEXA 1- Modelul cererii de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ANEXA 2 - Modelul documentului de acreditare a asociaţiilor şi fundaţiilor la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ANEXA 3 - Modelul cererii de acreditare a instituţiei mass-media din România la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ANEXA 4 - Modelul documentului de acreditare a instituţiei mass-media din România la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ANEXA 5 - Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ANEXA 6 - Modelul ecusonului care va fi utilizat de reprezentanţii mass-mediei române la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor ANEXA 7 - Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor             Direcția comunicare și relații externe 16.09.2016
Alte articole: