Comunicat de presăComunicat de presă privind elaborarea proiectului de Hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015
  AEP a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015. Prin proiectul de hotărâre menționat se propun, în principal, următoarele: -    introducerea funcționalității SIMPV de a semnala cazurile în care, potrivit evidențelor şi a bazei de date cuprinzând alegătorii care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot, figurează cu interdicții de exercitare a dreptului de vot sau votează prin corespondență; -    completarea cu trei noi evidențe pe baza cărora se constituie SIMPV, respectiv lista alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență; lista alegătorilor ale căror plicuri exterioare au fost înregistrate de către birourile electorale pentru votul prin corespondență; lista alegătorilor care au comunicat Autorității Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor necesare exercitării dreptului de vot, din motive neimputabile acestora, precum şi situațiile în care aceste documente nu le-au parvenit, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării; -    stabilirea circuitului listei alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, respectiv a listei alegătorilor ale căror plicuri exterioare au fost înregistrate de către birourile electorale pentru votul prin corespondență; -    asigurarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în sediul fiecărui birou electoral al secției de votare din țară, a echipamentelor informatice şi a mijloacelor de comunicații; -    asigurarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru fiecare birou electoral al secției de votare din străinătate, a câte două terminale informatice care să aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărțile de identitate şi din pașapoartele alegătorilor care se prezintă la vot; -    asigurarea de către Ministerul Afacerilor Externe a accesului la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secției de votare sau prin rețelele operatorilor de telefonie mobilă din străinătate; -    desemnarea, pe baza propunerilor formulate de către Ministerul Afacerilor Externe, a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secțiile consulare; -    stabilirea mesajelor care apar în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV), pentru codul numeric personal al alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență. Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 01.09.2016 pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea „Legislație electorală – În dezbatere publică” și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/  Observațiile și propunerile legate de acest proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 07.09.2016.   Direcția comunicare și relații externe 02.09.2016
Alte articole: