Comunicat de presă

privind numărul cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale și cuantumul sumelor solicitate de către competitorii electorali participanți la alegerile locale din anul 2016

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice faptul că un număr de 702 competitori electorali participanți la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 au solicitat rambursarea cheltuielilor electorale în cuantum total de 49.785.032,28 lei.

Precizăm că termenul de depunere a acestor cereri a expirat în data de 6 iulie 2016.

Conform art. 58 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de depunere a cererilor, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează competitorilor electorali sumele plătite pentru campania electorală. Alin. (4) al aceluiași articol prevede că acest termen poate fi prelungit cu 15 zile în situaţia în care, pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală, sunt necesare declaraţii şi documente suplimentare faţă de cele prevăzute de prezentele norme metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, republicată.

În perioada următoare, AEP va analiza fiecare dosar de rambursare, ceea ce presupune verificarea tuturor documentelor justificative, pentru a se stabili dacă au fost respectate plafoanele cheltuielilor electorale, sursele de finanţare şi destinaţia contribuţiilor pentru campania electorală.

În Anexă găsiți competitorii electorali care au depus cereri de rambursare a cheltuielilor electorale și sumele solicitate de fiecare dintre aceștia.

Direcția comunicare și relații externe

07.07.2016