Comunicat de presăComunicat de presă privind elaborarea de către AEP a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016
privind elaborarea de către AEP a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016. Precizăm că modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, este justificată de necesitatea corelării prevederilor acestui act normativ cu modificările aduse Legii nr. 334/2006 prin Legea nr. 78/2016. Prin proiectul de act normativ lansat în dezbatere publică se propun, în principal, următoarele:
  • depunerea sau virarea contribuțiilor pentru campania electorală de către candidați în conturile bancare deschise pentru campania electorală, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi la birourile electorale competente;
  • sancționarea deschiderii conturilor bancare pentru campania electorală după data începerii campaniei electorale;
  • depunerea cererii de înregistrare a mandatarului financiar după data limită prevăzută de art. 42 alin. (2), de către partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de către candidatul independent, nu va fi luată în considerare;
  • introducerea posibilității de înlocuire oricând a mandatarilor financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă, de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat;
  • rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi a celor efectuate la nivel central, se va efectua pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor stabilite de lege;
  • eliminarea rubricii „ștampila instituției mass-media” din cuprinsul anexelor nr. 24, 25 și 26;
  • definirea noțiunilor de „proprietar al site-ului” și „adresă de internet a site-ului” în cuprinsul anexei nr. 26.
Proiectul de act normativ menționat a fost publicat în data de 28 iunie 2016 pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea „Legislație – Dezbatere publică” și poate fi consultat la următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2016/06/HG-modificare-Norme-334-2006-cu-modificari.pdf Observațiile și propunerile legate de acest proiect de hotărâre a Guvernului pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării acestuia.     Direcția comunicare și relații externe 29.06.2016    
Alte articole: