Comunicat de presăComunicat de presă privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016

  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vine în sprijinul competitorilor electorali, al mandatarilor financiari, precum și al altor participanți la procesul electoral, punând la dispoziție Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016. ”Pe fondul modificării substanțiale, în anul 2015, a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, AEP a conștientizat necesitatea elaborării unui manual care să cuprindă instrucțiuni utile mai ales mandatarilor financiari și care să reprezinte un reper atât pentru competitorii electorali, cât și pentru ceilalți participanți la procesul electoral”, a declarat Președintele AEP, d-na Ana Maria Pătru. Documentul își propune să clarifice o serie de aspecte referitoare la elementele procedurale pe care le presupune finanțare partidelor politice și cuprinde, în principal, următoarele:
  • cadrul legal în materia finanțării campaniei electorale la alegerile locale;
  • precizări privind înregistrarea mandatarilor financiari, obligațiile mandatarului financiar coordonator, precum și ale mandatarului financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul municipiului București;
  • aspecte privind deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală;
  • precizări referitoare la contribuțiile pentru campania electorală;
  • interdicții privind finanțarea campaniei electorale, reglementate de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și de Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, republicată;
  • mențiuni referitoare la cheltuielile electorale, respectiv limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel central, de județ și de sector al municipiului București/ municipiul București și tipurile de cheltuieli care pot fi efectuate;
  • aspecte privind materialele de propagandă electorală;
  • raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă;
  • rambursarea cheltuielilor electorale;
  • reglementări privind contravenții și sancțiuni.
Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016  a fost aprobat prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313/22.04.2016 și poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea „Finanțare Partide Politice”, accesând următorul link: http://www.roaep.ro/finantare/wp-content/uploads/2016/04/Anexa-la-Hotar--rea-nr.19-din-2016-a-Autorit----ii-Electorale-Permanente-aprobarea-Ghidului-finan----rii-campaniei-electorale-la-alegerile-locale-din-anul-2016.pdf   Direcția comunicare și relații externe 26.04.2016
Alte articole: