Comunicat de presăComunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016
referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016. Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 vine în sprijinul competitorilor electorali, al mandatarilor financiari, precum și al altor participanți la procesul electoral și cuprinde, în principal, următoarele:
  • cadrul legal în materia finanțării campaniei electorale la alegerile locale;
  • precizări privind înregistrarea mandatarilor financiari, obligațiile mandatarului financiar coordonator, precum și ale mandatarului financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul municipiului București;
  • aspecte privind deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală;
  • precizări referitoare la contribuțiile pentru campania electorală;
  • interdicții privind finanțarea campaniei electorale, reglementate de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și de Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, republicată;
  • mențiuni referitoare la cheltuielile electorale, respectiv limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel central, de județ și de sector al municipiului București/ municipiul București și tipurile de cheltuieli care pot fi efectuate;
  • aspecte privind materialele de propagandă electorală;
  • raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă;
  • rambursarea cheltuielilor electorale;
  • reglementări privind contravenții și sancțiuni.
Proiectul de act normativ menționat a fost publicat în data de 24 martie 2016 pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea „Legislație – Dezbatere publică” și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/  Observațiile și propunerile legate de acest proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării acestuia.   Direcția comunicare și relații externe 25.03.2016
Alte articole: