Comunicat de presăComunicat de presă privind elaborarea de către AEP a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
    Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului sunt următoarele: a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător; b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu menţiunea "VOTAT", prevăzut cu elemente de siguranţă stabilite prin hotărâre a Guvernului; c) certificatul de alegător; d) instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot; e) buletinul de vot prin corespondenţă. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, Guvernul trebuie să stabilească, prin hotărâre, următoarele: a) ordonatorul de credite cu care Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va încheia contractul privind confecţionarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi a serviciilor poştale aferente procesului electoral; b) tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă; c) tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă; d) modalitatea de plată a serviciilor ce vor face obiectul contractului prevăzut la lit. a), conform tarifelor poştale în vigoare aferente fiecărui tip de serviciu şi produs. Totodată, Guvernul trebuie să stabilească, prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente, indemnizația membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a personalului tehnic auxiliar, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 288/2015. Proiectul de act normativ menționat a fost publicat în data de 11 februarie 2016 pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea „Legislație - Dezbatere publică” și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/ Observațiile și propunerile legate de acest proiect de hotărâre a Guvernului pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării acestuia.   Direcția comunicare și relații externe 11.02.2016
Alte articole: