Comunicat de presăComunicat de presă privind Acordul de parteneriat încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă și Federația asociațiilor de români din Europa
privind Acordul de parteneriat  încheiat între Autoritatea Electorală Permanentă și Federația asociațiilor de români din Europa   Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a încheiat, la data de 27 ianuarie 2016, un Acord de parteneriat cu Federația asociațiilor de români din Europa (FADERE) prin care părțile își afirmă intenția comună de a contribui la consolidarea statului de drept și a democrației. Acordul a fost semnat din partea AEP de doamna Ana Maria Pătru, președinte și din partea FADERE de domnul Daniel Tecu, președinte. Colaborarea dintre Autoritatea Electorală Permanentă și Federația asociațiilor de români din Europa are în vedere consolidarea democrației și a valorilor democratice, informarea cetățenilor cu privire la procesul electoral, prin elaborarea de materiale, programe de informare și instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc. Se urmărește, totodată, îmbunătățirea cadrului legal privind respectarea deontologiei electorale, a drepturilor omului și transparența activității instituțiilor publice. O importanță deosebită va fi acordată aspectelor legate de promovarea programelor, proiectelor și activităților ce pot contribui la fundamentarea politicilor și strategiilor privind românii din străinătate, cu următoarele obiective:
  • promovarea participării active a românilor din străinătate la viața democratică (aceștia trebuie susținuți în exercitarea drepturilor lor, în vederea participării la viața socială și în vederea implicării în luarea deciziilor);
  • stimularea participării românilor din străinătatea la diferite tipuri de alegeri organizate de statul român, în calitate de cetățeni activi, informați și responsabili;
  • promovarea nediscriminării și asigurarea egalității de șanse - fiecare cetățean român are drepturi egale, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, origine etnică și socială, orientare politică sau orice altă caracteristică și trebuie să dispună de șanse egale în dezvoltarea sa ca individ și cetățean.
  pea Direcția comunicare și relații externe 29.01.2016.
Alte articole: