Comunicat de presă


Comunicat de presă privind elaborarea de căte AEP a unor proiecte de hotărâri ale Guvernului
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică două proiecte de hotărâri ale Guvernului privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru organizarea la București, în parteneriat cu Comisia de la Veneția, a două conferințe internaționale pe teme electorale.   Unul dintre proiecte vizează aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către AEP, în parteneriat cu Comisia de la Veneția, a Conferinței Științifice cu tema „Legislația electorală şi noi tehnologii”, în perioada 12-13 aprilie 2016. La eveniment se estimează prezența unui număr de 40 de participanți internaționali, respectiv a unui număr de 15 participanți români.   Cel de-al doilea proiect de hotârâre a Guvernului se referă la aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 13-a Conferință Europeană a Organismelor de Management Electoral cu tema „Noi tehnologii în alegeri: încrederea publică şi provocări pentru organismele electorale”, organizată de AEP în parteneriat cu Comisia de la Veneția, în perioada 14-15 aprilie 2016. La acest eveniment sunt așteptați 150 de participanți internaționali din peste 60 de țări, membri ai unor prestigioase organizații internaționale și oficiali electorali, precum și 50 de participanți români, reprezentanți ai instituțiilor statului cu atribuții în procesele electorale, ai mediului academic și ai societății civile.   Principalele obiective ale celor două conferințe internaționale organizate de AEP în parteneriat cu Comisia de la Veneția vizează: lansarea unei provocări către organismele de management electoral privind utilizarea noilor tehnologii în organizarea proceselor electorale; evidențierea importanței noilor tehnologii pentru creşterea încrederii în alegeri a cetățenilor, candidaților şi a celorlalți actori implicați în procesul electoral; schimbul de experiență şi bune practici în materie electorală.   Proiectele de acte normative menționate au fost publicate în data de 11 ianuarie 2016 pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea „Legislație - Dezbatere publică” și pot fi consultate accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/. Observațiile și propunerile legate de cele două proiecte de hotărâri ale Guvernului pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării acestora.   Direcția comunicare și relații externe 12.01.2016
Alte articole: