Comunicat de presăComunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
    În conformitate cu dispozițiile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării este stabilit prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Documentul elaborat de AEP a fost postat în data de 23 decembrie 2015 pe site-ul instituției, la secțiunea ”Legislație electorală – În dezbatere publică” și poate fi consultat accesând http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/12/HAEP-procese-verbale-alegeri-parlamentare.pdf. Prezentul proiect de hotărâre urmărește stabilirea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, respectiv: - modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor fi întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare (Anexele nr. 1 - 4); - modelele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votului prin corespondență la alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale pentru votul prin corespondenţă (Anexele nr. 5 - 6); - modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie (Anexele nr. 7 - 8); - modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti (Anexele nr. 9 - 10); - modelele proceselor-verbale cuprinzând totalizarea voturilor valabil exprimate pentru Senat şi Camera Deputaţilor, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării (Anexele nr. 11 - 12); - modelul procesului-verbal privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, precum și partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale care nu întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților (Anexa nr. 13); - modelele proceselor-verbale privind voturile obţinute şi mandatele de senator şi deputat atribuite, voturile neutilizate sau inferioare coeficientului electoral şi mandatele de senator şi deputat neatribuite, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripție (Anexele nr. 14 - 15); - modelul procesului-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi de deputat care va fi întocmit de către Biroul Electoral Central (Anexa nr. 16); - modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator și de deputat, care vor fi întocmite de către birourile electorale de circumscripţie (Anexele nr. 17 - 18); - modelele proceselor-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor de senator și de deputat, care vor fi întocmite de către biroul electoral al circumscripţiei pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării (Anexele nr. 19- 20); - modelele proceselor-verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor fi întocmite de către Biroul Electoral Central (Anexele nr. 21 - 22). Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării proiectului.           Direcția comunicare și relații externe 28.12.2015
Alte articole: