Comunicat de presă


Comunicat de presă privind elaborarea unor proiecte de hotărâri ale Autorității Electorale Permanente
  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și lansat în dezbatere publică două proiecte de Hotărâri referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor generale pentru Senat și Camera Deputaților, precum și pentru autoritățile administrației publice locale. Astfel, AEP a elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu dispozițiile art. 94 alin. (3), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Documentul a fost publicat în data de 23 noiembrie pe site-ul instituției, la secțiunea ”Legislație electorală – În dezbatere publică” și poate fi consultat accesând următorul link: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HAEP-procese-verbale.pdf. De asemenea, AEP a elaborat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral, document ce a fost publicat în data de 24 noiembrie pe site-ul instituției, la secțiunea ”Legislație electorală – În dezbatere publică”, putând fi consultat la adresa de web http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/. În conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, alegătorul înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu poate să adreseze primarului unităţii administrativ-teritoriale de reşedinţă, prin poştă sau personal, o cerere scrisă, datată şi semnată, cuprinzând numele, prenumele şi adresa de domiciliu, pentru înscrierea sa cu adresa de reşedinţă în Registrul electoral pentru scrutinul respectiv, însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a dovezii de reşedinţă. De asemenea, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetăţenii cu drept de vot care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă pentru scrutinul respectiv. În conformitate cu art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen şi până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate şi semnate. Cererea trebuie să cuprindă numele și prenumele alegătorului, codul numeric personal și trebuie însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, eliberat de autorităţile străine sau o copie a paşaportului, cu menţionarea statului de domiciliu. Documentele menționate sunt transmise prin poştă ori sunt depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular, care le vor transmite Autorităţii Electorale Permanente, după caz, în termen de 24 de ore de la primire. Modelele cererilor de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reședință, respectiv cu adresa din străinătate sunt stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, potrivit art. 42 alin. (4) din Legea nr. 208/2015. Observațiile și propunerile legate de cele două proiecte de acte normative pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării acestora. Direcția comunicare și relații externe 26.11.2015    
Alte articole: