Comunicat de presă


Comunicat de presă referitor la proiectele de hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat un număr de 8 proiecte de hotărâri privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi în conformitate cu Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.   Documente elaborate de AEP au fost postate pe site-ul instituţiei, la secţiunea "Legislaţie electorală - In dezbatere publică" şi pot fi consultate accesând http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica:   1 .Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a Senatului şi Camerei Deputaţilor;   2.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;   3.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;   4.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;   5.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;   6.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;   7.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi primarilor;   8.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.   Observaţiile şi propunerile privind proiectele de acte normative pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 29.10.2015.   Direcţia comunicare şi relaţii externe   21.10.2015
Alte articole: