Comunicat de presă

privind elaborarea proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 va fi utilizat în premieră un sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV).

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, respectiv ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, va asigura implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale complementare.

De asemenea, art. 114 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 și art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 prevăd că, normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se aprobă prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

Prin urmare, prin proiectul de act normativ elaborat, se propun, în principal, următoarele:
a) stabilirea principalelor funcționalități ale SIMPV;
b) reglementarea elementelor principale ale SIMPV;
c) reglementarea principalelor responsabilități ale Serviciului de Telecomunicații Speciale;
d) stabilirea unor măsuri privind furnizarea informațiilor privind prezența la vot;
e) reglementarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să fie operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, procedura de depunere a cererilor, evaluarea și desemnarea operatorilor, modalitatea de acces a acestora în interfața ADV (aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot), măsurile care trebuie întreprinse de operatori în preziua votării și în ziua votării și atribuțiile operatorilor de calculator;
f) stabilirea procedurii de verificare a datelor de identificare ale alegătorilor, respectiv înscrierea în SIMPV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot;
g) reglementarea mesajelor care vor fi returnate de SIMPV, în mod distinct, pentru alegerile locale și parlamentare;
h) stabilirea operațiunilor care trebuie îndeplinite în cazul disfuncționalității SIMPV.
Documentul elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă a fost postat în data de 14 septembrie 2015 pe site-ul AEP la secțiunea ”Legislație electorală – În dezbatere publică” și poate fi consultat accesând link-ul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/.

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării proiectului.

Direcția comunicare și relații externe
17.09.2015