Comunicat de presă


Comunicat de presă Privind adoptarea Hotărârii nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora
Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 21.11.2013. Prin această reglementare, Autoritatea Electorală Permanentă completează cadrul legal în vigoare referitor la modul în care pot fi desemnati preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitorii acestora. Prevederile Hotărârii adoptate de Autoritatea Electorală Permanentă stabilesc criterii clare de integritate şi profesionalism pe baza cărora să fie fundamentată avizarea persoanelor care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Reamintim că, potrivit legii, listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori se întocmesc de preşedinţii tribunalelor şi/sau prefecţi. De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a aviza persoanele înscrise în listele menţionate, din punctul de vedere al activităţii anterioare ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Prin Hotărârea nr. 15/2013, Autoritatea Electorală Permanentă detaliază condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Potrivit legii, în funcţie de componenţa lor, listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora sunt de trei tipuri: a) liste cuprinzând magistraţi, numai în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi al alegerilor pentru Parlamentul European; b) liste cuprinzând jurişti; c) liste cuprinzând persoane cu o bună reputaţie în localitate. Înscrierease face la cererea scrisă a persoanelor interesate, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv sau în municipiul Bucureşti. Persoana care doreşte să fie înscrisă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • are cetăţenia română;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are drept de vot;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
 • nu are apartenență politică;
 • a absolvit studii superioare juridice;
 • nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege;
 • nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.
Menţionăm că, potrivit legii, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt desemnaţi, de regulă, din rândul magistraţilor şi/sau juristilor şi doar dacă numărul acestora este insuficient, atunci se poate apela şi la persoane cu bună reputaţie în localitate. Astfel, acestora li se aplică condiţiile mai sus menţionate cu excepţia celei de a fi absolvit studii superioare juridice, cerându-li-se să fi absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu. În afara acestor condiţii, Autoritatea Electorală Permanentă a specificat prin Hotărârea nr. 15/2013 şi un set de criterii de integitate pentru ca o persoană să poată fi desemnată preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare. Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă va acorda aviz favorabil doar persoanelor cu bună reputaţie care:
 • nu sunt urmărite penal, trimise în judecată penală sau condamnate penal;
 • nu au săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum;
 • nu au săvârşit erori în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale, de natură să influenţeze rezultatele scrutinului în secţia de votare;
 • au asigurat respectarea legii, a hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente, precum şi a hotărârilor, deciziilor şi a altor acte emise de birourile electorale ierarhic superioare;
 • nu au renunţat, fără un motiv temeinic, să participe la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare în calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia.
Pentru documentul integral, vă rugăm să consultaţi textul Hotărârii pe pagina de web a Autorităţii Electorale Permanente la adresa http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-parlamentare/. 27.11.2013 Direcţia comunicare şi relaţii externe
Alte articole: