Comunicat de presă

privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 04.08.2015

 

 

Numărul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 4 august 2015 este de 18.276.285, cu 6.768 mai mulți față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, din data de 13 iulie 2015, când numărul alegătorilor înscriși era de 18.269.517.
 
Potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, Registrul electoral este un sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare.
 
Registrul electoral este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reședinţa în ţară.
Persoanele autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziţie, conform legii.
 
Precizăm că:
 
Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători valabil la data de 4 august 2015, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).
Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători valabil la data de 4 august 2015, aferent fiecărei localități.

 
Direcția comunicare și relații externe

05.08.2015