Comunicat de presă


Comunicat de presă privind semnarea unui Protocol de colaborare între Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe
  Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), reprezentată de președintele Ana Maria Pătru, și Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul de externe Bogdan Aurescu, au semnat, în data de 15.07.2015, un Protocol de colaborare prin care cele două părți se angajează să conlucreze pentru promovarea internaţională a experienţei României în materie electorală şi cooperarea regională în domeniul electoral.   Potrivit Protocolului de colaborare, MAE va sprijini, în conformitate cu atribuţiile sale, următoarele proiecte ale AEP:  
  • Organizarea, la București, a unui workshop pe tema codificării dreptului electoral (19 - 20.10.2015), la care vor fi invitaţi să participe şi reprezentanţi din partea Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia);
  • Desfășurarea, la Bucureşti, a celei de-a 13-a Conferinţe Europene a Organismelor de Management Electoral, organizată de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), în colaborare cu AEP (14 - 15.04.2016);
  • Organizarea, în România, în anul 2017, a Adunării Generale a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB).
  În Protocolul de colaborare se mai arată că MAE va informa AEP asupra solicitărilor Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa/Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) de secondare/detașare de către România a observatorilor pe termen lung sau scurt în cadrul misiunilor de observare a alegerilor şi va asigura sau facilita transmiterea propunerilor AEP către OSCE/ODIHR. Potrivit documentului, AEP va organiza, în colaborare cu MAE, programe specifice de instruire şi formare profesională în materie electorală pentru personalul MAE cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. În ceea ce privește promovarea regională a experienței României în domeniul electoral, Protocolul de colaborare menționează că AEP intenționează să înființeze un organism regional cu rol principal în promovarea experienței României în materie electorală și a criteriilor de transparență și integritate în alegeri.   ”Promovarea experienţei româneşti şi a cooperării regionale în domeniul electoral de către noul organism se va realiza atât cu organisme electorale din diferite state, cât şi cu reprezentanţi ai mediului politic, societății civile, organizaţiilor neguvernamentale și cu cei ai mass-media interesați de problematica electorală şi drepturile omului”, se arată în documentul semnat de AEP și MAE.   Direcția comunicare și relații externe 15.07.2015
Alte articole: