Comunicat de presă


Comunicat de presă privind organizarea seminarului internațional cu tema ”Codificarea Dreptului Electoral” (București, 19-20 octombrie 2015)
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în colaborare cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, va organiza la București, în perioada 19-20 octombrie 2015, seminarul internațional cu tema „Codificarea Dreptului Electoral”. În acest sens, AEP a promovat un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea unor normative de cheltuieli pentru buna desfășurare a acestui eveniment. Textul acestui document poate fi consultat aici. Precizăm că finanţarea cheltuielilor pentru organizarea seminarului se suportă din bugetul pe anul 2015 al Autorităţii Electorale Permanente, aprobat potrivit legii. La eveniment sunt așteptați peste 40 de experți români și străini, reprezentanți ai mediului academic, ai unor organisme de management electoral care au implementat deja un cod electoral, precum și ai unor organizații internaționale cu responsabilități electorale şi interesate de tematica seminarului. La dezbateri vor participa reprezentanți din cadrul Comisiei de la Veneția, Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Oficiului pentru Democrație și Drepturile Omului, precum și oficiali din partea a 15 organisme electorale naționale. Inițiativa AEP privind realizarea unor consultări internaționale avizate în perspectiva elaborării unui cod electoral urmărește să armonizeze realitățile românești cu standardele și bunele practici europene în codificarea legislației electorale. Autoritatea consideră că, în ciuda pașilor importanți pe care România i-a făcut în acest an în ceea ce privește reforma legislației electorale, România are nevoie de un cod de proceduri electorale, iar acesta poate fi elaborat și adoptat de către Parlament în perspectiva aplicării la alegerile din 2019. AEP apreciază că unificarea legislației electorale la nivel procedural va aduce credibilitatea și predictibilitatea necesare creșterii încrederii alegătorilor în actul electoral. Direcția comunicare și relații externe 16.06.2015
Alte articole: