Comunicat de presă


Comunicat de presă privind modul de completare a proceselor-verbale de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare de la alegerile prezidențiale din 2014
    Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a finalizat verificarea proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Președintele României din 2014 și a centralizat erorile identificate în completarea acestora de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare. Din verificările AEP a rezultat că, din totalul de 38.191 de procese-verbale întocmite la nivelul celor 18.553 secții de votare organizate în țară la alegerile prezidențiale, 34.500 dintre acestea (90,33%) au fost completate corect, în timp ce un număr de 3.684 (9,65%) conțin erori. Precizăm că procesele-verbale cu erori au fost remediate de către președinții birourilor electorale prin aplicarea ștampilei de control, variantele corectate ale acestora fiind cele introduse în sistemul de numărare a voturilor pentru constatarea rezultatului votării la alegerile prezidențiale din 2014. Verificarea proceselor-verbale în vederea constatării erorilor face parte din activitatea AEP de evaluare și avizare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, conform atribuțiilor stabilite prin art. 21 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 29 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și prin Hotărârea AEP nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora. Evaluarea și avizarea președinților birourilor secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora se face pe baza mai multor criterii stabilite de AEP, unul dintre acestea fiind corectitudinea cu care sunt completate procesele-verbale. Anexa 1 conține un fișier cu situația pe județe a erorilor identificate de AEP în completarea proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării la alegerile prezidențiale din 2014, precum și legenda câmpurilor/rubricilor care figurează în tabel. Anexa 2 conține centralizatorul erorilor în funcție de câmpurile/rubricile greșit completate în procesele-verbale privind constatarea rezultatului votării la alegerile prezidențiale din 2014.       Direcția comunicare și relații externe 17.03.2015
Alte articole: