Comunicat de presăComunicat de presă privind numărul de alegători înscriși în copiile de pe listele electorale permanente pentru alegerile prezidențiale din data de 16 noiembrie 2014
      Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește faptul că, potrivit art. 26 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral. Listele electorale permanente se întocmesc pe localități și cuprind toți cetățenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite, potrivit mențiunilor din actele de identitate emise de statul român. Data limită pentru tipărirea copiilor de pe listele electorale pentru alegerile prezidențiale din 16 noiembrie a fost 14 noiembrie 2014. Lista unităților administrativ-teritoriale cu numărul de alegători aferent datei de 16 noiembrie 2014, valabilă la data de 14 noiembrie 2014, poate fi consultată accesând următorul link: 16 nov. Foarte important este faptul că, față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă pe această temă, copiile de pe listele electorale permanente cuprind 18.281.625 alegători (18.284.326 cetățeni români cu drept de vot înscriși în copiile de pe listele electorale permanente la data de 2 noiembrie 2014). Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent localităților conduse de aceștia și a importurilor de date programate de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI. Precizăm că accesând Anexa1 puteți consulta lista ce cuprinde numărul total de alegători pe categorii de vârste, aferent zilei de 16 noiembrie 2014. Cifrele cu alegătorii repartizați pe secții de votare pot fi consultate accesând secțiunea dedicată delimitării și numerotării secțiilor de votare pentru alegerea Președintelui României din data de 16 noiembrie 2014 de pe pagina de internet a AEP, www.roaep.ro. (click aici)     Direcția comunicare și relații externe 15.11.2014
Alte articole: