Comunicat de presă


Comunicat de presă privind elaborarea de către AEP a proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale
În conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Reamintim că la data de 21 mai 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 113/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Documentul elaborat de AEP a fost postat în data de 9 iulie 2015 pe site-ul AEP, la secțiunea ”Legislație electorală – În dezbatere publică” și poate fi consultat accesând http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării proiectului. Precizăm că, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, normele metodologice reglementează în mod obligatoriu: a) modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a donaţiilor, cotizaţiilor, împrumuturilor şi veniturilor proprii, precum şi a cheltuielilor partidelor politice; b) acordarea şi utilizarea subvenţiilor de la bugetul de stat; c) modalităţile şi formatul specifice de înregistrare, evidenţă şi publicitate a veniturilor şi cheltuielilor în campania electorală; d) înregistrarea şi atribuţiile mandatarului financiar; e) procedura şi metodologia controlului; f) categoriile de documente justificative şi metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală. Astfel, prin proiectul de act normativ elaborat, se propun, în principal, următoarele:
 • definirea unor termeni utilizați în cuprinsul legii;
 • reglementarea principalelor reguli care vizează finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în baza principiului egalității de șanse;
 • stabilirea unor măsuri în vederea creșterii transparenței veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea partidelor politice și campaniile electorale;
 • reglementarea surselor de finanțare privată a activității partidelor politice: cotizații, donații, împrumuturi, venituri proprii şi alte surse de venit prevăzute de lege;
 • stabilirea procedurii acordării subvențiilor de la bugetul de stat, precum și a utilizării subvențiilor de la bugetul de stat;
 • identificarea surselor din care pot fi finanțate campaniile electorale și campaniile pentru referendum: contribuțiile candidaților pentru campania electorală, contribuțiile partidului politic pentru campania electorală;
 • reglementarea cheltuielilor electorale; numirea, înregistrarea și atribuțiile mandatarului financiar coordonator, precum și a mandatarului desemnat la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti sau la nivelul sectorului municipiului Bucureşti;
 • achiziţionarea şi utilizarea materialelor de propagandă electorală;
 • stabilirea măsurilor care vizează controlul finanţării activităţii curente a partidelor politice;
 • reglementarea procedurii controlului finanţării campaniilor electorale;
 • stabilirea metodologiei de rambursare a cheltuielilor din campania electorală;
 • stabilirea contravenţiilor şi a sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor legale.
  Direcția comunicare și relații externe 13.07.2015          
Alte articole: