Comunicat de presă privind ȋntâlnirea președintelui AEP cu ambasadoarea Franței ȋn România

Comunicat de presă privind ȋntâlnirea președintelui AEP cu ambasadoarea Franței ȋn România

undefined

Președintele Autoritӑții Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buicӑ, a avut o ȋntrevedere joi, 14 ianuarie 2021, cu Excelența Sa, doamna Laurence Auer, ambasadoarea Franței ȋn România.

Principala temă abordată în cadrul discuțiilor a vizat perspectiva dezvoltării unei relații de colaborare între autoritățile administrative specializate în materia organizării proceselor electorale din cele două ţări, în vederea realizării schimbului de experienţă și de bune practici.

Cei doi oficiali și-au manifestat disponibilitatea de a continua dialogul cu privire la consolidarea cooperării bilaterale în domeniul managementului electoral și al finanțӑrii partidelor politice și a campaniilor electorale.

Menționӑm cӑ AEP a derulat ȋn perioada 2018-2020 proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. În cadrul proiectului, AEP a efectuat o vizitӑ de lucru la Comisia Naționalӑ pentru Conturile de Campanie și Finanțare Politicӑ din Franța, care a vizat schimbul de experiențӑ ȋntre cele douӑ organisme pe tema finanțӑrii partidelor politice și a campaniilor electorale.

Precizӑm cӑ vizita președintelui Autoritӑții Electorale Permanente la sediul Ambasadei Franței la București s-a efectuat ca urmare a participӑrii Excelenței Sale, doamna Laurence Auer, la Programul electoral de observare a alegerilor parlamentare, care s-a desfășurat exclusiv în ziua alegerilor din data 6 decembrie 2020.

 

Direcția comunicare  

14.01.2021

Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020

Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că în data de 6 ianuarie 2021 s-a împlinit termenul-limită de depunere, de către competitorii electorali care au obținut minimum 3%, din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, respectiv care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat, a cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020.

Până la data-limită, 6 ianuarie 2021, au fost depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarii financiari coordonatori, cererile de rambursare ale următorilor competitori electorali:

Nr. crt.

 

Formațiunea politică

Suma solicitată  prin cererea de rambursare depusă

1.      

Partidul Social Democrat

43.359.958,11 lei

2.      

Partidul Național Liberal

36.149.973,11 lei

3.      

Partidul Pro România

28.018.828,05 lei

4.      

Partidul Mișcarea Populară

19.674.029,95 lei

5.      

Partidul Uniunea Salvați România

9.401.809,60lei

6.      

Partidul Libertate, Unitate și  Solidaritate

5.838.553,23 lei

7.      

Uniunea Democrată Maghiară din România

3.415.481,40 lei

8.      

Alianța Pentru Unirea Românilor

1.527.205,92 lei

9.      

Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)

140.504,79 lei

10.   

Papici Marcela – candidat independent

26.612,00 lei

11.   

Forumul Democrat al Germanilor din România

496.782,00

12.   

Uniunea Croaților din România

1.764,32

13.   

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

17.560,22

14.   

Asociația Italienilor din România

17.886,62

15.   

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

3.954,99

16.   

Uniunea Sârbilor din România

1.774,84

17.   

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

20.645,52

18.   

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

10.055,53

19.   

Uniunea Democrată Turcă din România

1.121,31

20.   

Asociația Partida Romilor Pro-Europa

64.346,92

21.   

Uniunea Elenă din România

20.085,20

22.   

Uniunea Polonezilor din România

28.592,00

23.   

Asociaţia Macedonenilor din România

22.349,38

24.   

Asociația Liga Albanezilor din România

69.853,88

 

TOTAL

148.329.727,89

 

Precizăm că potrivit dispozițiilor legale în vigoare, cererile de rambursare depuse după împlinirea termenului legal, respectiv după data de 6 ianuarie 2021, nu vor fi luate în considerare.

 

Direcția comunicare

08.01.2020

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2020

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2020

Numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 decembrie 2020 este de 18.949.357, cu 21.292 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 2 decembrie 2020, figurau în Registrul electoral 18.970.649 alegători români (din care: 18.191.396 pe listele electorale permanente din România, 740.367 cetățeni români cu domiciliul în străinătate, 35.808 pe listele electorale pentru votul prin corespondență și 3.078 pe listele electorale permanente din străinătate).

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia și a importului de date de la DEPABD.

Precizăm că, în perioada 01.12.2020 – 31.12.2020, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

 • 37.016 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • 112 persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 104 persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere. 

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.12.2020 – 31.12.2020 este de 17.547, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, din care 3.439 au împlinit 18 ani în perioada 01.12.2020-06.12.2020, aceștia fiind deja înscriși în listele electorale permanente pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și în datele comunicate la data 2 decembrie 2020.

Ca urmare a importului de date de la DEPABD au apărut 1.624 alegători noi care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de data de 1 decembrie 2020.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.204.714 au domiciliul sau reședința în țară, iar 744.643 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie 2020, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural).

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 decembrie 2020, aferent fiecărei localități.

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

Direcția comunicare

05.01.2021

Comunicat de presă privind aprobarea procentelor pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care, potrivit Legii nr. 334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021

Comunicat de presă privind aprobarea procentelor pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care, potrivit Legii nr. 334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pune la dispoziția opiniei publice informațiile de interes public referitoare la aprobarea procentelor pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care, potrivit Legii nr. 334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021.

În funcție de prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2021, ce urmează a fi aprobată și potrivit Legii nr. 334 din 17 iulie 2006 (republicată) privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Capitolul III – Finanțarea publică, subvenții de la bugetul de stat suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din produsul intern brut.

În conformitate cu art. 19) – 20) din Legea nr. 334 din 17 iulie 2006 (republicată) privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, respectiv cu art. 24), pct. 1, 2 și 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și Senat, dacă au realizat pragul electoral, iar 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate de consilier județean și de consilier din cadrul municipiului București.

Ca urmare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București din 27 septembrie 2020, AEP  a emis Ordinul nr. 1221/09.11.2020 pentru aprobarea introducerii în algoritmul de repartizare lunară a subvenției de la bugetul de stat pentru partidele politice, începând cu luna noiembrie 2020, până la următoarele alegeri generale pentru autoritățile administrației publice locale, a datelor din ,,Raportul privind numărul de voturi obținute de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale la alegerile generale pentru consilierii județeni și consilierii municipiului București din anul 2020, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe”. Documentul poate fi consultat pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secțiunea Documente utile, accesând următorul link: http://www.finantarepartide.ro/documente-utile/.

Conform rezultatelor obținute la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020, AEP a emis Ordinul nr. 1356/24.12.2020 pentru aprobarea introducerii în algoritmul de repartizare lunară a subvenției de la bugetul de stat pentru partidele politice, începând cu luna ianuarie 2021, până la următoarele alegeri pentru Senat și Camera Deputaților, a datelor din Raportul privind numărul de voturi obținute de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile din 06 decembrie 2020 pentru Senat și Camera Deputaților, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe. Documentul poate fi consultat pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secțiunea Documente utile, accesând următorul link: http://www.finantarepartide.ro/documente-utile/.

Ținând cont de faptul că prin raportare la cele prezentate mai sus, este important ca partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr. 10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021, să cunoască procentele de repartizare a acestora, conform rezultatelor obținute la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București din 27 septembrie 2020, în vederea estimării sumelor pe care le vor încasa cu această destinație, AEP a emis Ordinul nr. 1363/29.12.2020 pentru aprobarea procentelor pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr. 10/2016, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021. Documentul poate fi consultat pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secțiunea Documente utile, accesând următorul link: http://www.finantarepartide.ro/documente-utile/.

Procentele pentru partidele politice/organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2021, conform rezultatelor obținute la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale pentru consiliile județene și pentru Consiliul General al Municipiului București din 27 septembrie 2020, în urma rulării algoritmului de repartizare prevăzut la art. 24 pct. 1, 2 și 3 din Normele metodologice  de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

Nr. crt.

Partid politic / Organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale

Procent

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

36,2535691774601000%

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

30,7338982834915000%

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

9,7604175999316600%

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

7,3374373226284700%

5

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE

6,8075765976537700%

6

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

5,8397966512414600%

7

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

1,8968168595845800%

8

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

1,3704875080084700%

TOTAL

100,0000000000000000%

 

Direcția comunicare

04.01.2021

Comunicat de presă privind activitățile de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021

Comunicat de presă privind activitățile de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștință publică activitățile de control pe care le va desfășura în anul 2021 în conformitate cu Planul anual de control al finanțării publice și finanțării private a partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021.

Misiunile de control care se vor desfășura în anul 2021 vor avea ca scop verificarea respectării prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile înregistrate de către partidele politice în anul fiscal 2020, precum și verificarea respectării dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii de Guvern nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006, de către competitorii electorali participanți la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020.

Menționăm, totodată, că în anul 2021 se vor desfășura, în scop preventiv, misiuni de control ce vor avea ca scop verificarea respectării dispozițiilor legale privind îndeplinirea obligațiilor referitoare la transmiterea de către formațiunile politice înscrise în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului București, a raportărilor obligatorii de transmis până la data de 30 aprilie 2021, prevăzute de Legea nr. 334/2006.

Obiectivele acestor misiuni vizează transmiterea/depunerea de către formațiunile politice a raportărilor obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după cum urmează:

 • Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent (termen de depunere până la data de 30 aprilie 2021);
 • Situațiile financiare anuale (termen de depunere – în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent);
 • Toate raportările obligatorii prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 (termen de depunere până la data de 30 aprilie 2021);
 • O copie a raportului de audit statutar efectuat asupra situațiilor financiare anuale, în termen de 60 de zile de la data efectuării auditului, conform art. 45 alin. (2) din Legea 334/2006, în cazul partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul de stat.

Precizăm că în anul 2020 s-au verificat documentele menționate pentru un număr de 185 de partide politice înscrise în Registrul partidelor politice existent la Tribunalul București în cadrul controlului anual de prevenție și îndrumare. Totodată, la partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat controlul a fost integral, inclusiv în ceea ce privește verificarea destinațiilor cheltuielilor efectuate din aceste subvenții.

Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.

În acest sens, până la finalul anului 2021, se vor desfășura misiuni de control ce vor viza respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de partidele politice în anul fiscal 2020, inclusiv a subvențiilor de la bugetul de stat pentru partidele beneficiare, precum și finalizarea controalelor aferente veniturilor și cheltuieli partidelor politice din anul fiscal 2019, pentru care s-a efectuat controlul de prevenție și îndrumare.

Controlul legalității veniturilor și cheltuielilor se va face pentru 189 partide politice, conform datelor obținute din surse publice legale, respectiv din Registrul partidelor politice de la Tribunalul București și din Registrul partidelor politice gestionat de AEP.

De asemenea, se vor desfășura misiuni de control ca urmare a sesizărilor oricăror persoane interesate sau din oficiu, atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Planul activităților de control a finanțării  partidelor politice și a campaniei electorale în anul 2021 poate fi consultat pe pagina de Internet a instituției, accesând următorul link: www.finantarepartide.ro             

    

Direcția comunicare

30.12.2020

Comunicat de presă privind rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020

Comunicat de presă privind rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că astăzi, 29 decembrie 2020, au fost rambursate partidelor politice parlamentare și neparlamentare care au îndeplinit condițiile legale, sumele aferente cheltuielilor efectuate în campania electorală pentru alegerile locale din anul 2020.

Cuantumul total al sumelor rambursate din disponibilul existent în bugetul anului 2020 este de 123.000.000,00 lei. Precizăm că suma de 27.000.000,00 lei va fi plătită din resursele financiare aferente bugetului din anul 2021, respectiv în luna ianuarie.

Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, în cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, AEP rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate.

Menționăm că, în cazul alegerilor locale din anul 2016, rambursarea cheltuielilor electorale a fost în cuantum de aproximativ 46.000.000,00 lei și s-a făcut în termen de 9 luni de la data alegerilor.  

Totodată, întrucât în anii 2016 și 2017 nu a fost finalizată verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale pentru 1266 de competitori electorali participanți la alegerile locale din 2016 și alegerile parlamentare din același an, Departamentul de control a finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP, a finalizat, în intervalul martie – iunie 2019, toate misiunile de control și a întocmit și comunicat 42 de rapoarte de control ale unor formațiuni politice și 1224 de rapoarte de control ale unor candidați independenți.

În ceea ce privește alegerile locale din anul 2020, rambursarea cheltuielilor electorale s-a efectuat în termenul legal, respectiv în 90 zile de la data alegerilor, datorită implicării responsabile și susținute a întregului personal al Autorității, care, începând din anul 2019, și-a realizat integral și la timp toate obiectivele prevăzute în planul de activitate, menținând dialogul cu partidele politice și o colaborare eficientă cu instituțiile statului.

 

 

 

Direcția comunicare

29.12.2020

 

Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților

Comunicat de presă privind rambursarea cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că termenul-limită de depunere la AEP a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților este data de 6 ianuarie 2021.

Pot depune cerere de rambursare toți competitorii electorali participanți la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, respectiv care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat.

Reamintim că, potrivit legii, cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferente alegerilor parlamentare trebuie depusă la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar coordonator după publicarea rezultatelor alegerilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până la data de 6 ianuarie 2021, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, însoțită de documentele justificative prevăzute de art. 59 al aceluiași act normativ.  

Atragem atenția că cererea de rambursare depusă după data de 6 ianuarie 2021 nu este luată în considerare.

Totodată, raportat la contribuțiile depuse de către competitorii electorali, estimăm că vor fi solicitate la rambursare cheltuieli electorale în cuantum de 166.850.315,50 lei, după cum urmează:

 

NR. CRT.

COMPETITOR ELECTORAL

TOTAL CONTRIBUȚIE COMPETITOR ELECTORAL

1.       

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

47.993.815,47

2.       

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

48.812.108,00

3.       

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

11.152.573,60

4.       

PARTIDUL LIBERTATE UNITATE ȘI SOLIDARITATE

6.011.686,51

5.       

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

85.100,00

6.       

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

2.962.244,00

7.       

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

29.566.831,92

8.       

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

19.782.891,00

9.       

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) – CIRCUMSCRIPȚIA NR. 35 SUCEAVA

146.000,00

10.   

PAPICI MARCELA – CIRCUMSCRIPȚIA NR. 32 SATU MARE, CANDIDAT INDEPENDENT

45.000,00

11.   

ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA

3.000,00

12.   

ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

70.000,00

13.   

ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

22.365,00

14.   

COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

10.100,00

15.   

FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA – CULTUL MOZAIC

7.500,00

16.   

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

22.000,00

17.   

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

3.000,00

18.   

UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMANIA

7.500,00

19.   

UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA

20.500,00

20.   

UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

5.000,00

21.   

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA

10.000,00

22.   

UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

52.100,00

23.   

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA

54.000,00

24.   

UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN ROMÂNIA

5.000,00

TOTAL

166.850.315,50

 

Menționăm că, în cazul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, suma rambursată a fost de 42.700.000,00 lei.

Controlul finanțării campaniei electorale pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2020 se va desfășura în perioada 6 ianuarie 2021 – 8 martie 2021, perioadă la care se poate adăuga termenul de 15 zile pentru eventuale solicitări privind informații suplimentare și/sau clarificări.

Totodată, precizăm că termenul de 90 de zile de la data alegerilor prevăzut de lege pentru rambursarea sumelor validate, aferente cheltuielilor efectuate în campania electorală, poate fi prorogat în situația prelungirii controlului cu 15 zile. De asemenea, în situația efectuării controlului și de către Curtea de Conturi, termenul de rambursare a cheltuielilor se prelungește cu 30 de zile, potrivit legii în vigoare.

 

Direcția comunicare

29.12.2020

 

Comunicat de presă privind situația depunerii la AEP de către competitorii electorali a rapoartelor de venituri și cheltuieli aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020

Comunicat de presă privind situația depunerii la AEP de către competitorii electorali a rapoartelor de venituri și cheltuieli aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că toți competitorii electorali care au obținut mandate pentru Senat și/sau Camera Deputaților au depus la AEP rapoartele de venituri și cheltuieli aferente alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020.

Lista competitorilor electorali care au obținut mandate pentru Camera Deputaților și care au depus la AEP Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, în condițiile legii, este următoarea:

 1. Partidul Social Democrat;
 2. Partidul Național Liberal;
 3. Alianța USR PLUS;
 4. Alianța pentru Unirea Românilor;
 5. Uniunea Democrată Maghiară din România;
 6. Asociația Italienilor din România;
 7. Uniunea Culturală a Rutenilor din România;
 8. Forumul Democrat al Germanilor din România;
 9. Uniunea Elenă din România;
 10. Uniunea Ucrainenilor din România;
 11. Uniunea Polonezilor din România;
 12. Asociația Macedonenilor din România;
 13. Comunitatea Rușilor Lipoveni din România;
 14. Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România;
 15. Asociația Albanezilor din România;
 16. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România;
 17. Asociația Partida Romilor Pro Europa;
 18. Uniunea Sârbilor din România;
 19. Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic;
 20. Uniunea Croaților din România;
 21. Uniunea Armenilor din România;
 22. Uniunea Bulgară din Banat;
 23. Uniunea Democrată Turcă din România.

Competitori electorali care au obținut mandate pentru Senat și care au depus la AEP Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, în condițiile legii, sunt următorii:

 1. Partidul Social Democrat;
 2. Partidul Național Liberal;
 3. Alianța USR Plus;
 4. Alianța pentru Unirea Românilor;
 5. Uniunea Democrată Maghiară din România.

Totodată, precizăm că Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020, succesiv, pe măsură ce au fost depuse la Autoritate.

Astfel, până în prezent, au fost publicate șase liste cuprinzând numele/denumirea competitorilor electorali care au depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, ce pot fi consultate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1234/15.12.2020, nr. 1242/16.12.2020, nr. 1257/18.12.2020 și nr. 1262/19.12.2020.

 

Direcția comunicare

21.12.2020