Comunicat de presă
privind desfăşurarea cursului ”Expert în prevenirea și combaterea corupției” din cadrul proiectului ARGUS, 12-18 iunie 2019, Sinaia

 
 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) prin Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale  desfăşoară cursul ”Expert în prevenirea și combaterea corupției” care are loc la Sinaia, la Hotel Mara, în perioada 12-18 iunie 2019.

Cursul este destinat grupului țintă format din 174 de experți din cadrul Autorității Electorale Permanente. Pe parcursul acestuia, participanții vor căpăta competențe legate de prevenirea şi combaterea corupției  în ceea ce privește finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. Ȋn urma examinării finale şi a obținerii diplomei de absolvire, participanții vor deveni experți în prevenirea şi combaterea corupției.

Importanța evenimentului a fost punctată de preşedintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, care a subliniat elementele esențiale referitoare la competențele şi responsabilitățile personalului Autorității în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea corupției.

Reamintim că AEP implementează, în calitate de beneficiar, Proiectul ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Cod proiect: 118704), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod apel: POCA/130/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Proiectul are ca scop: creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020; îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin transparență, vizând prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale; creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției, promovând norme unitare şi proceduri actualizate în domeniul controlului, managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.


 
 
 
 

Luiza Nedelcu: Responsabil formare, comunicare şi egalitate de şanse,  Proiect ARGUS

14.06.2019