Servere de rețea – 2016

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului:  Contract de achiziție de servere de rețea

Tipul contractului:  Furnizare

Codul CPV Principal: 48821000-9 – Servere de rețea

Tipul procedurii:  Procedură simplificată

Invitație de participare/anunț de participare simplificat:  394546/24.10.2016

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Contract nr.:  32999

Data încheierii contractului:  29/Noiembrie/2016

Valoarea contractului (fara TVA): 93.880

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Net Brinel SA,  B-dul. Nicolae Titulescu, nr. 4, Cluj-Napoca, 400420, Cluj

Telefon: +40 264 414610

CUI: RO 5800900