Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2016

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului:  Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si

centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2016

Tipul contractului:  Servicii

Codul CPV Principal: 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie

Tipul procedurii:  Licitație deschisă

Nr. invitație/anunț de participare publicată/publicat în SEAP:  168462/24.05.2016

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Procedură verificată de UCVAP:  Nu

Contract nr.:  27916

Data încheierii contractului:  27/Octombrie/2016

Valoarea contractului (fara TVA):   2.481.480

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: European Funds Invest SRL,  Șos. Pipera nr. 4, et. 3, Sector 1, București

Telefon: 0735 508 447

CUI: RO 27344855