Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerea reprezentantilor administratiei publice locale din anul 2016

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului:  Contract de servicii de programare de software de aplicație ce vor presta pentru numararea si centralizarea rezultatelor votarii pentru alegerea reprezentantilor administratiei publice locale din anul 2016

Tipul contractului:  Servicii

Codul CPV Principal: 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie

Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii:  Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  –

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Procedură verificată de UCVAP:  Nu

Contract nr.:  5571

Data încheierii contractului:  31/Martie/2016

Valoarea contractului (fara TVA):   6.655.559

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Asocierea formată din ASOCIEREA FORMATA DIN SC NET BRINEL SA SI SC SIVECO ROMANIA SA

Adresă: SC NET BRINEL SA (leader al asocierii) B-dul. Nicolae Titulescu nr. 4, 400420, Cluj-Napoca, Cluj

Telefon: +40 264 414610

CUI: RO 5800900