Contract de servicii de programare de software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de servicii de programare de software de aplicaţie ce se vor presta pentru realizarea sistemului de proceduri şi instrumente software de prelucrare a datelor şi editarea de rapoarte necesare centralizării rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014

Tipul contractului: Servicii

Codul CPV Principal: 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie

Suplimentar: 48820000-2 Servere

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 12247

Data încheierii contractului: 12/Septembrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA):  6.430.000

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Asocierea formată din SC ASSECO SEE SRL SI SC SIVECO ROMANIA SA

Adresă: SC ASSECO SEE SRL (leader al asocierii) Bucureşti, Strada Frumoasa, nr. 30, sector 1

Telefon: +40212064500

CUI: RO 6614131