Contract de servicii de producţie de materiale audiovizuale ce se vor difuza în cadrul campaniei de informare la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de servicii de producţie de materiale audiovizuale ce se vor difuza în cadrul campaniei de informare la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Tipul contractului: Servicii

Codul CPV Principal: 32321300-2 Materiale audiovizuale

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 12764

Data încheierii contractului: 23/Septembrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA):  195.000

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC PRIME TIME PRODUCTIONS SRL

Adresă: Bucuresti, Dimitrie Pompei, nr.9-9a, cladirea 20, sector 2

Telefon: 0757.11.66.99

CUI: RO4752065