Contract de servicii de extindere mentenanţe pentru echipamente şi programe software ce deservesc sistemul informatic „REGISTRUL ELECTORAL”

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de servicii de extindere mentenanţe pentru echipamente şi programe software ce deservesc sistemul informatic „REGISTRUL ELECTORAL”

Tipul contractului:  Servicii

Codul CPV Principal:  72611000-6 Servicii de asistenţă tehnică informatică

Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii:  Art.122 lit.i

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  –

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Procedură verificată de UCVAP:  Nu

Contract nr.: 11116

Data încheierii contractului: 08/iunie/2015

Valoarea contractului (fara TVA): 440.000

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: Asocierea formată din SC Siveco Romania SA si SC Asseco See SRL

Adresă: Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti nr.73-81 sector 1 Complex Victoria Park (adresa leaderului asocierii)

Telefon: +40 (21) 302 33 00

CUI: RO 476331