Contract de servicii de consultanta de specialitate (expert cooptat) in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de servicii de programare software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea Sistemului Informatic pentru controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului:  Contract de servicii de consultanta de specialitate (expert cooptat) in cadrul procedurii de achizitie publica prin licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de servicii de programare software de aplicatie ce se vor presta pentru realizarea Sistemului Informatic pentru controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Tipul contractului:  Servicii

Codul CPV Principal: 72220000-3 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică

Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii:  Art.122 lit.i

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  –

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Procedură verificată de UCVAP:  Nu

Contract nr.:  5616

Data încheierii contractului:  31/Martie/2016

Valoarea contractului (fara TVA):   18.900

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC SIMBIOTIC SOLUTII INFORMATICE SRL

Adresă: Str. MR. PETRE CREŢU, NR.74,Sector 1, Bucureşti

Telefon: 0213104338

CUI: RO 16779900