Contract de servicii de arhivare electronică a listelor electorale şi extragere a bazei de date textuale, servicii de arhivare analogică a listelor electorale, import în sistemul de gestiune a arhivei electronice existent pentru alegerile Prezidențiale din anul 2014

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de servicii de arhivare electronică a listelor electorale şi extragere a bazei de date textuale, servicii de arhivare analogică a listelor electorale, import în sistemul de gestiune a arhivei electronice existent pentru alegerile Prezidențiale din anul 2014

Tipul contractului: Servicii

Codul CPV Principal: 72252000-6 Servicii de arhivare computerizată

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 13514

Data încheierii contractului: 06/Octombrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA):  1.740.625

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC CERTSIGN SA

Adresă: B-dul Timisoara nr. 5A, Sector 6, Bucuresti

Telefon: (+4021)3119901

CUI: RO 18288250