Contract de furnizare de echipamente și licențe pentru soluția de recuperare în caz de dezastre

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de furnizare de echipamente și licențe pentru soluția de recuperare în caz de dezastre

Tipul contractului: Produse

Codul CPV Principal: 30211300-4 Platforme informatice

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 15998

Data încheierii contractului: 06/Noiembrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA): 6.549.000

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC ASSECO SEE SRL

Adresă: Strada Frumoasă, nr.30, sector 1 București

Telefon: (+4021) 2064500

CUI: RO 6614131