Contract de furnizare carburanţi auto pe baza de bonuri valorice 2015

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de furnizare carburanţi auto pe baza de bonuri valorice 2015

Tipul contractului: Produse

Codul CPV Principal: 09130000-9 Petrol şi produse distilate

Tipul procedurii: Cerere de oferte

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: 370166

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 2909

Data încheierii contractului: 12/Martie/2015

Valoarea contractului (fara TVA): 319.354,84

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC OMV PETROM MARKETING SRL

Adresă: BucurestI, Str.Coralilor, nr.22, sector 1

Telefon: 0212063120

CUI: RO 11201891