Contract de furnizare autoturisme noi

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de furnizare autoturisme noi

Tipul contractului: Produse

Codul CPV Principal: 34110000-1 Autoturisme

Tipul procedurii: Cerere de oferte

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: 369331

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 1615

Data încheierii contractului: 09/Februarie/2015

Valoarea contractului (fara TVA): 540.222

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL prin împuternicit SC Daperom Grup Auto SRL

Adresă: Pitesti, Str. Targul din Vale nr. 3A, județul Argeș, cod poștal 110196

Telefon: +40-248.221.550

CUI: RO 7792870