Contract de furnizare autoturisme noi în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2015”

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de furnizare autoturisme noi în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii parcului auto național 2015”

Tipul contractului:  Produse

Codul CPV Principal:  34110000-1 Autoturisme

Tipul procedurii:  Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii:  Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  –

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Procedură verificată de UCVAP:  Nu

Contract nr.: 17890

Data încheierii contractului: 03/Noiembrie/2015

Valoarea contractului (fara TVA): 437.595,97

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: TOYOTA ROMÂNIA SRL

Adresă: B-dul. Pipera, nr.1, oras Voluntari, jud. Ilfov

Telefon: +4021 2000 300

CUI: RO 12723443