Contract de furnizare autoturisme noi – 2016

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului:  Contract de furnizare autoturisme noi

Tipul contractului:  Furnizare

Codul CPV Principal: 34110000 – Autoturisme

Tipul procedurii:  Procedură simplificată

Invitație de participare/anunț de participare simplificat:  394990/28.10.2016

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Contract nr.:  30289

Data încheierii contractului:  14/Noiembrie/2016

Valoarea contractului (fara TVA): 185.682

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: DAB AUTO SERV SRL, Strada Cornu Luncii, nr.2-4, sector 3, București, 032108, București

Telefon: 021.9793

CUI: RO 12734167