Contract de furnizare a unui centru de date mobil „Data Center”

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de furnizare a unui centru de date mobil „Data Center”

Tipul contractului: Produse

Codul CPV Principal: 34221000-2 Containere mobile cu utilizare specială

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.c

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 15511

Data încheierii contractului: 29/Octombrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA): 1.650.000

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC STAR STORAGE SA

Adresă: Bucureşti, Bdul. Dimitrie Pompei, nr.8, et.1, sector 2

Telefon: +40212421395

CUI: RO 13289912