Contract de achiziție de carburant pe bază de bonuri valorice 2016

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de achiziție de carburant pe bază de bonuri valorice 2016

Tipul contractului:  Produse

Codul CPV Principal:  09130000-9 Petrol şi produse distilate

Tipul procedurii:  Cerere de oferte

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP:  385628

Procedura este impartita pe loturi:  Nu

Nr. contracte incheiate:  1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu

Procedură verificată de UCVAP:  Nu

Contract nr.: 7184

Data încheierii contractului: 20/Aprilie/2016

Valoarea contractului (fara TVA): 469.845

Moneda:  RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: SC OMV PETROM MARKETING SRL

Adresă: BucurestI, Str.Coralilor, nr.22, sector 1

Telefon: 0212063120

CUI: RO 11201891