Contract de achiziție de broșuri pentru alegerile prezidențiale din anul 2014

Stare: Finalizată

Denumirea dată contractului: Contract de achiziție de broșuri pentru alegerile prezidențiale din anul 2014

Tipul contractului: Produse

Codul CPV Principal: 22150000-6 Broşuri

Tipul procedurii: Negociere fără publicare a unui anunţ de participare

Conditii: Art.122 lit.b

Nr. invitatie/anunt de participare publicată/publicat în SEAP: –

Procedura este impartita pe loturi: Nu

Nr. contracte incheiate: 1

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Procedură verificată de UCVAP: Nu

Contract nr.: 13742

Data încheierii contractului: 08/Octombrie/2014

Valoarea contractului (fara TVA):  105.900

Moneda: RON

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Denumire oficială: RA MONITORUL OFICIAL

Adresă: Bucuresti, str.Parcului, nr.65, sector 1

Telefon: 0213185111

CUI: RO 427282