Legislație aplicabilă

Anexele 1 și 2 ale OUG 34/2006

Anexele 1 și 2 ale OUG 34/2006 - versiune actualizată

CITESTE MAI MULT

Anexele 1, 2 si 3 ale Ordinului nr. 509 din 14 septembrie 2011

Descriere: Anexele 1, 2 si 3 ale Ordinului ANRMAP nr. 509/2011

CITESTE MAI MULT

Ordin ANRMAP nr. 509 din 14 septembrie 2011

4.1. Descriere: ORDIN nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie

CITESTE MAI MULT

Hotărâre de Guvern nr. 925 din 19 iulie 2006

Descriere: Hotărâre de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

CITESTE MAI MULT

Hotărâre de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006

Descriere: Hotărâre de Guvern nr. 1660/2006pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

CITESTE MAI MULT

Ordonanţă de Urgenţă Nr. 34 din 19 aprilie 2006

Descriere: Ordonanţă de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

CITESTE MAI MULT