Autoritatea Electorală Permanentă a transmis către membrii Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale...

Marți, 13 octombrie 2015, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis către membrii Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, propunerilor legislative privind modificarea legii partidelor politice şi a legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale proiectul Legii privind votul prin corespondență, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral, însoțit de o notă de prezentare și de un studiu comparativ. Proiectul, care a fost însușit de membrii Comisiei, reglementează următoarele aspecte principale :   1) Tipurile de alegeri la care se va utiliza votul prin corespondenţă.   2) Categoriile de alegători care beneficiază de posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot prin corespondenţă;   3) Modalitatea de înregistrare în evidenţele electorale;   4) Modalităţile de informare a alegătorilor din străinătate cu privire la procedura exercitării dreptului de vot prin corespondenţă;   5) Confecţionarea şi întocmirea materialelor necesare votării;   6) Procedura de transmitere către alegători a materialelor necesare votării;   7) Procedura de exprimare a opţiunii de vot;   8) Modalitatea de transmitere a opţiunii de vot, către birourile electorale din ţară;   9) Primirea, verificarea şi numărarea buletinelor de vot şi stabilirea rezultatului votului prin corespondenţă;   10) Atribuţiile organismelor electorale şi ale instituţiilor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor.   Proiectul Legii privind votul prin corespondență, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral, nota de prezentare și studiul comparativ pot fi consultate mai jos.
  Proiect de Lege privind votul prin corespondență, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral
  Nota prezentare privind Proiectul de Lege privind votul prin corespondență, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul electoral
  Studii de caz